3 מסלולי מיסוי למשכירי דירות למגורים

3 מסלולים להקלות במס הכנסה על השכרת דירה למגורים
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

נכון להיום קיימים שלושה מסלולים להקלות במס הכנסה ליחיד המשכיר דירה/ות למגורים בישראל. כל אדם המשכיר דירות רשאי לבחור בכל אחד מהמסלולים עבור כל אחת מהדירות שברשותו.

אז מה הם מסלולי המיסוי?

מסלול פטור ממס (מלא או חלקי) על השכרת דירה

בפקודת מס הכנסה נקבעו מספר תנאים מצטברים למתן פטור ממס על הכנסה משכר דירה למגורים בישראל:

  • הדירה מיועדת לשמש למגורים.
  • דירה איננה רשומה בספרי העסק של המשכיר או איננה חייבת ברישום.
  • הדירה מושכרת לשוכר שהוא יחיד
  • הדירה משמשת לשוכר למגורים בלבד, ברשותו של המשכיר ישנה הצהרה בכתב על כך או לחילופין חוזה שכירות לפיו ברור כי הדירה משמשת את השוכר למגורים בלבד.
  • ההכנסה החודשית משכר הדירה כוללת את ההכנסות מכל דירות המגורים המושכרות על ידי  המשכיר, בן זוגו  המתגורר עמו או של  ילדיו עד גיל שמונה עשרה.

כיצד מחושב הפטור?

  • פטור מלא – במידה וסכום ההכנסה החודשית משכר דירה אינו עולה בכל חודש במהלך השנה על סכום של 5,090 ₪. בשנת 2019 (להלן “תקרת הפטור”), יחול פטור מלא על הכנסה מהשכרת דירה למגורים העומדת בתנאים לעיל. תקרת הפטור בשנת 2020 עומדת על סכום של 5,100 ₪.
  • פטור חלקי – כאשר סכום ההכנסה החודשית משכר דירה גבוה מתקרת הפטור (5,090 ₪) אולם אינו עולה על כפל תקרה זו (10,180 ₪), יש להפעיל את הנוסחה הקבועה בחוק, במקרה זה על הסכום החייב במס יחול שיעור המס השולי של המשכיר בהתחשב במכלול הכנסותיו. לגבי הכנסות משכר דירה, מדרגת המס הראשונה היא 31%, למעט משכיר שמלאו לו  בשנת המס ששים שנה, שלגביו מדרגת המס הראשונה היא 10%.

מסלול ה – 10% מס על השכרת דירה

במסלול זה החיוב במס הוא בשיעור של 10% בלבד.

התנאים להחלת המסלול:

  • הדירה משמשת למגורים בישראל.
  • ההכנסה מדמי השכירות איננה הכנסה מעסק

דגשים נוספים:
לתשומת לבכם, אם בחרתם במסלול הזה אינכם זכאים לנכות הוצאות שהוצאו בייצור הכנסה משכר דירה, או פחת בשל הדירה ולא תהיו זכאים לקיזוז, זיכוי או פטור (לרבות הפטור במסלול הפטור) בגין ההכנסה משכר דירה או מהמס החל עליה.
יודגש, כי במסלול זה יש לשלם את המס לכל המאוחר תוך 30 יום מתום שנת המס שבה התקבלה ההכנסה משכר דירה. תשלום לאחר מועד זה יחייב את המשכיר בתשלום ריבית והצמדה על חוב המס.
משכירים שיש להם תיק במס הכנסה, יכולים לשלם באתר האינטרנט של הרשות

חיוב במס על השכרת דירה לפי מדרגות המס

במסלול זה שיעור המס השולי של המשכיר יקבע בהתאם למכלול הכנסותיו. במסלול זה ניתן לדרוש הוצאות שוטפות שהוצאו בייצור ההכנסה. שימו לב, כי לגבי הכנסות משכר דירה, מדרגת המס הראשונה היא 31%, למעט משכיר שמלאו לו בשנת המס ששים שנה, לגביו מדרגת המס הראשונה היא 10%.

אם בחרתם במסלול זה ודירת המגורים אותה אתם מוכרים תהיה חייבת במס שבח, ינוכה משווי הרכישה הפחת שאותו דרשתם כנגד ההכנסה החייבת משכר דירה.
כמו כן, לידיעתכם, בחירה במסלול זה מחייבת בהגשת דו”ח שנתי למס הכנסה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
אודות הכותב

עו"ד ויועץ מס ישראל סלבין

ישראל סלבין, תואר ראשון במשפטים (התמחות במיסוי) ויועץ מס. שימש כמנהל בכיר במחלקת המיסוי של פירמת ראיית החשבון Ernst & Young וכמנהל מחלקת המיסוי במשרד עו"ד של דורון ברזילי ושות'. בעל ניסיון רב במתן ייעוץ מיסויי לשכירים, עצמאיים וחברות, מיסוי פרט, שוק ההון, תיכנון ומיסוי פרישה, גילוי מרצון ועוד.
תגובות ושאלות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן