פתיחת תיקים ברשויות המס

קיבלתם את ההחלטה להיות עצמאיים? מזל טוב! מה עכשיו?

בהתאם לחוק, על כל אחד שמעוניין להקים עסק בין אם המדובר בעוסק פטור/מורשה או חברה בע"מ עליו לדווח על הפעילות העסקית, כלומר עליהם לפתוח תיקים ברשויות המס (מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי).

מה צורת ההתאגדות העדיפה?

אנו ממליצים טרם ההליך, להיוועץ עם בעל מקצוע בתחום במטרה לבחון מהו אופן ההתאגדות הנכון מבחינה מיסויית וחשבונאית (כעוסק פטור/עוסק מורשה) והכל לאופי והיקף הפעילות הצפוי וזאת על מנת להבטיח התנהלות תקינה ושוטפת לאורך זמן רב.

מסמכים הנדרשים לצורך פתיחת תיק עוסק פטור/מורשה

עוסק פטור/מורשה

 • צילום תעודת זהות

 • אסמכתא על קיום חשבון בנק של העסק – צילום שיק או אישור מהבנק עם פרטי החשבון

 • חוזה שכירות/רכישה של הנכס בו מתנהל העסק (אם קיים)

שותפות (שני אנשים לכל הפחות)

 • תעודת זהות של כל אחד מהשותפים

 • חוזה שכירות/רכישה של הנכס בו מתנהל העסק (אם קיים)

 • אסמכתא על קיום חשבון בנק של העסק – צילום שיק או אישור מהבנק עם פרטי החשבון

 • אישור על רישום השותפות ברשם השותפויות (אם קיים).

חברה בע"מ

 • אישור רשם החברות על רישום החברה

 • תקנון ופרוטוקול מינוי מנהלים

 • תעודות זהות של מנהלי החברה

 • אסמכתא על קיום חשבון בנק של העסק – צילום שיק או אישור מהבנק עם פרטי החשבון

 • מידע על הרכוש: סכום ההשקעה, מקורות המימון ומחזור העסקאות המשוער

לכל פתיחת תיק יש לצרף :

 • בקשה לרישום לצורכי מס ערך מוסף

 • טופס יפויי כח למס הכנסה ומע"מ

 • בקשה לפתיחת תיק במס הכנסה

למה כדאי לכם לפתוח את התיק באמצעות משרדנו:

 • הזמן שלכם חשוב לכם? הזמן שלכם חשוב גם לנו! לכן אנחנו כאן על מנת לסייע ולתת לכם את כל השרותים הנדרשים על מנת שתתעסקו אך ורק בהגשמת החלום העסקי שלכם.

 • הבירוקרטיה הכרוכה בהתעסקות עם רשויות המס הינה ארוכה ומייגעת, אנו מציעים לכם לחסוך את ההתרוצצות למס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי, מציעים לחסוך לכם את התורים הארוכים, מילוי הטפסים והשאלות הרבות, ולכן מציעים לכם בעלות סמלית את שירות פתיחת התיקים דרכנו.

שרותים נוספים שכדאי לך להכיר
דילוג לתוכן