חשבות שכר

קיימת חשיבות עצומה לשירותי חשבות שכר בכל עסק. הרפורמה במיסוי הביאה לפריחתן של קרנות נאמנות, ביטוחי מנהלים ושלל הטבות שאינן מוגדרות באופן רשמי כמשכורת אך הן כלולות בשכר לכל דבר ועניין ועל כן יש להביאם בשיקלול השכר.
הטבות נוספות כגון רכבי חברה, מכשירים סלולריים, תווי קנייה ועוד סעיפים הוצאות רבים הנכללים בשכר, נוסף על הסכמי העסקה מורכבים מחדדים את חשיבותם של שירותים אלו.

לאור נסיוננו הרב והכרותנו עם חשיבות התחום בחרנו להקים מחלקה נפרדת ייעודית לנושא חשבות השכר וזאת על מנת לתת תמיכה וסיוע לעסקים הרבים שפונים אלינו.

שירותי חשבות שכר במשרדנו כוללים:

  • הפקת כרטיס עובד – טופס 101
  • הכנת תלושי שכר חודשיים לכל עובד בהתאם לימים ולשעות העבודה שעבד בפועל
  • מעקב אחר ניצול וצבירת ימי חופשה וימי מחלה בהתאם לדרישות החוק ולוותק העובד.
  • בחינת ההפרשות הסוציאליות הנדרשות
  • הפקת תלושי שכר
  • סיוע בהכנת תביעות עובדים מול המוסד לביטוח לאומי
  • הפקת תלושי 106 שנתיים בתום כל שנת מס
  • דיווח ושידור טופס 126 בסיומה של שנת המס
  • סיוע בסוגיות נרחבות בתחום דיני העבודה
חשבות שכר - סלאבין יעוץ מס
שרותים נוספים שכדאי לך להכיר
דילוג לתוכן