הצהרת הון

מהי הצהרת הון?

הצהרת הון היא טופס המוגש למס הכנסה ומספק תמונת מצב מדויקת בנוגע למצבת הנכסים, ההתחייבויות וההון של אדם או עסק בנקודת זמן מסוימת.

להצהרת ההון ישנן מספר מטרות עיקריות:

  1. מאפשר למס הכנסה לאמוד את ההון בנקודת זמן מסוימת.
  2. מצביע על אי אילו שינויים שחלו בין הצהרה אחת לשנייה ועל ידי כך מסייע להתחקות אחר הכנסות שלא דווחו נכללו בדוחות השנתיים בתקופה שחלפה בין הצהרת ההון הראשונה לשנייה.
  3. בחינת סבירות הכנסתו של נישום תוך קבלת ודאות כי אכן קיימת התאמה בין הגידול/קיטון בהון בפועל.

מי חייב בהגשת הצהרת הון?

הדרישה הראשונה להגשת הצהרת הון, תתקבל לרוב עם פתיחתו של עסק והפיכתו של אדם ל"עצמאי" וכן כל מי שרשות המיסים קיבלה מידע אודות רכישת נכסים יוקרתיים ומשמעותיים (מקרקעין, רכב).
להצהרת ההון הראשונה חשיבות מכרעת, וזאת מאחר שהיא מהווה בסיס לכל הבדיקות שיבואו בשנים הבאות. לאור זאת, חשוב מאד להקפיד ולמלא את הדו"ח כראוי מבלי להחסיר נכסים מחד, ולא להגדיל את הנכסים באופן מלאכותי, מאידך. דיווח שגוי עלול להביא להפרשים בלתי מוסברים ולגרור אחריו תשלומי מס גבוהים, לשם כך, רצוי להיעזר בבעל מקצוע אשר יוכל לסייע בבחינת הרישום של הנכסים וההתחייבויות.

הצהרת הון - סלבין יעוץ מס

תאמו פגישה עם אחד המומחים שלנו

על מה ומי צריך לדווח בהצהרת ההון?

למעשה הדיווח מתבצע בשני מישורים, האחד הינו אודות ההון הקשור לעסק שלכם (כמו מלאי, מכונות, ציוד וכו') והשני הינו הון השייך אליכם באופן אישי כמו תכניות חיסכון, ניירות ערך, נכסי מקרקעין, הון עצמי וכדו', לצד התחייבויות כספיות שונות, כמו הלוואות או משכנתא.
הצהרת הון צריכה לכלול בחשבון את ההון של כל התא המשפחתי, כלומר גם הונם של בן/בת הזוג וכן ילדיהם מעל גיל 18.

תוך כמה זמן יש להגיש את הצהרת ההון?

את הבקשה להצהרת הון ראשונה מקבל הנישום בתוך מספר חודשים מרגע פתיחת התיק במס הכנסה, והוא נדרש להגישה בתוך 120 יום ממועד קבלתה. לרוב, מס הכנסה ידרוש להגיש הצהרת הון חוזרת אחת ל-4-5 שנים.

למה כדאי להגיש הצהרת הון באמצעות בעל מקצוע?

מאחר והצהרת ההון מהווה את הבסיס להשוואה עם הצהרות הון הבאות, כמו גם סוגיות מורכבות אודות אופן רישום הנכסים (שווי או עלות), רישום ירושות או שיפורים במושכר וכו' עלול להביא לטעויות רבות ונפוצות שההשפעה שלהם עלולה להיות מכרעת בתוצאת המס שתחול על הנישום.

שרותים נוספים שכדאי לך להכיר
דילוג לתוכן